OC Biur polowań

grafika

OC Biur polowań

Oferta skierowana jest dla biur organizujących polowania dla obcokrajowców na terenie Polski.
Ubezpieczenie zawierane jest na podstawie poniższego rozporządzenia:
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa–zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 19.02.2005 r. Dz.U. 32 poz. 283.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium RP oraz polowania za granicą.
Suma gwarancyjna stanowi równowartość 10 000 EUR w złotych wg kursu średniego ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w danym roku.
Posiadam najniższe ubezpieczenie na rynku – zadzwoń lub napisz i sprawdź.
Ubezpiecz online