OC Biur polowań

grafika

OC Biur polowań

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa–zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 19.02.2005 r. Dz.U. 32 poz. 283.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium RP oraz polowania za granicą.
Suma gwarancyjna stanowi równowartość 10 000 EUR w złotych wg kursu średniego ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w danym roku.
Ubezpiecz online